กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่