คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา 29(1) (2) และ (4))

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่