พระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่