กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม

พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2514

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2514

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่